Što je nasilje u obitelji

Članovi obitelji prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji:

 • žena i muškarac u braku, njihova zajednička djeca te djeca svakog od njih;
 • žena i muškarac u izvanbračnoj zajednici, djeca svakoga od njih i njihova zajednička djeca;
 • srodnici po krvi u ravnoj lozi bez ograničenja;
 • srodnici u pobočnoj lozi zaključno s trećim stupnjem;
 • srodnici po tazbini zaključno s drugim stupnjem u bračnoj i izvanbračnoj zajednici;
 • osobe koje imaju zajedničku djecu;
 • skrbnik i štićenik;
 • udomitelj, korisnik smještaja u udomiteljskoj obitelji i članovi njihovih obitelji dok takav odnos traje;
 • ali i žena i muškarac koji su živjeli u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, djeca svakoga od njih i njihova zajednička djeca, ukoliko su nakon prekida bračne ili izvanbračne zajednice povod sukoba bili bivši bračni ili izvanbračni odnosi.

Definicija nasilja u obitelji

Svi postupci jednog ili više članova obitelji prema jednom ili više članova obitelji, koji su usmjereni na povredu tjelesnog, spolnog ili ekonomskog integriteta drugog ili drugih članova obitelji. Može biti počinjeno na različite načine od vrijeđanja, prijetnji, uhođenja, izolacije, uništenja imovine do fizičkog ili spolnog napada, te uskraćivanja korištenja ekonomskih dobara ili zabrane zapošljavanja i rada, bilo da se događaju pojedinačno, u kombinaciji više njih ili svih zajedno. Prema članku 4. istoga zakona nasilje u obitelji je svaki oblik tjelesnog, psihičkog spolnog ili ekonomskog nasilja a osobito:

 • tjelesno nasilje, odnosno primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije,
 • psihičko nasilje, odnosno primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, ugroženost, uznemirenost ili povredu dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napad, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na drugi način, ili zabrana komuniciranja s trećim osobama, protupravna izlolacija ili ugrožavanje slobode kretanja (u daljnjem tekstu: uhođenje i uznemiravanje),
 • spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje,
 • ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne i zajedničke imovine ili zabrana ili onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim članovima zajedničkog domaćinstva.

Feniks, udruga za zaštitu djece, mladih i obitelji; Bunićeva poljana 5/II, Dubrovnik