Dužnosti i obveze nadležnih tijela

U Republici Hrvatskoj nasilje u obitelji prvi put je sankcionirano 1999.g. Obiteljskim zakonom, a kasnije detaljno uređeno Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 116/2003.), te mijenjano i dopunjavano (NN 137/09; NN 14/2010; NN 60/2010). Odredbe koje se odnose na prekršajni postupak i kažnjavanje počinitelja ugrađene su u Prekršajni zakon (NN 107/07). Doneseni su i podzakonski akti kao što je Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljene u nadležnost policije (NN 27/04), te Pravilnik o o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana (NN29/05) i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana (NN 78/06).

Prekršajni postupak vezano za kršenje odredbi zakona o zaštiti od nasilja u obitelji provode prekršajni sudovi.

Ako se radi o kaznenom djelu, kazneni postupak pokreće državno odvjetništvo koje optužnicu ili optužni prijedlog dostavlja sudu radi vođenja daljnjeg postupka.

Obveza policije prilikom dojave o nasilju u obitelji
 • nakon provjere u informacijskom sustavu MUP na naznačenu adresu uputiti dva policijska službenika;
 • dolaskom na mjesto događaja pružanje trenutne zaštite žrtve nasilja i sprječavanje daljnjeg nasilničkog ponašanja;
 • omogućavanje žrtvi slobodnog iskazivanja o nasilnom događaju neometano bez straha i odvojeno od nasilnika (u odvojenom prostoru);
 • prikupiti što više obavijesti o načinu i vrsti nasilja, intenzitetu i trajanju, jesu li nasilju bila izložena ili prisutna djeca, podatke o zakonitom ili nezakonitom posjedovanju vatrenog oružja, da li je ranije bilo prijavljivano nasilje, te su o svemu dužni napisati službenu sa što više navoda žrtve;
 • počinitelja nasilja upoznati o mjerama koje će protiv njega biti poduzete;
 • privremeno oduzeti oružje;
 • poduzeti mjere za pronalaženje nezakonitog oružja;
 • ako je žrtvu nasilja potrebno smjestiti u sklonište za žrtve nasilja obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb radi odvođenja žrtve u sklonište;
 • nadležnom prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog protiv počinitelja nasilja;
 • zadržati počinitelja nasilja do odvođenja u prekršajni sud (kada se radi o aktualnom nasilju);
 • obavijestiti žrtvu nasilja o odluci suda, zadržavanju, te izrečenim zaštitnim mjerama;
 • poduzeti sve mjere za sigurnost žrtve;
 • o svemu pismeno obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.
Obveze centra za socijalnu skrb
Nasilje u obitelji možete prijaviti i centru za socijalnu skrb (pisanim putem, telefonom, usmenom dojavom, saznanjem iz medija, u nekom drugom postupku koji se vodi pred centrom). Djelatnici centra za socijalnu skrb dužni su:
 • odmah prijaviti policiji uz dostavu svih saznanja;
 • uspostaviti kontakt sa žrtvom;
 • upoznati žrtvu nasilja o pravima;
 • mjerama i radnjama koje će poduzeti (sigurnost, smještaj u sklonište, izrada plana sigurnosti, posredovati i pomoći u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć kod Hrvatske odvjetničke komore,ostvarivanje prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu, upućivanje u savjetovalište;
 • prikupiti sva saznanja o nasilju;
 • odvojeno saslušati žrtvu nasilja od počinitelja;
 • utvrditi sve činjenice prikupljanjem obavijesti od ustanova i osoba koje mogu pomoći u rasvjetljavanju okolnosti nasilničkog ponašanja;
 • poduzeti sve druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti (više: vidjeti u Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji)
Feniks, udruga za zaštitu djece, mladih i obitelji; Bunićeva poljana 5/II, Dubrovnik