Aktivnosti udruge Podrška, savjetovanje, tretmani, CAP

 • Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelj

  Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (čl.11., st.2) sud može počinitelju izreći zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana. Mjera se može izreći počinitelju nasilja u obitelji radi otklanjanja nasilničkog ponašanja počinitelja ili ako postoji opasnost da bi počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje prema osobama iz članka 3.ovog Zakona.

  CILJEVI PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA SU DA POČINITELJ:

  • Zaustavi i spriječi nasilno ponašanje
  • Stekne uvid u vlastito nasilno ponašanje i prihvati odgovornost za njega
  • Uspostavi bolju samokontrolu nad svojim emocijama i ponašanjem
  • Poboljša svoje komunikacijske i socijalne vještine
  • Preispita i promijeni stavove i uvjerenja o partnerskom (muško-ženskom) odnosu, koji su temelj nasilnog i kontrolirajućeg ponašanja

  NAČELA PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA:

  • Povećanje sigurnosti članova obitelji ugroženih obiteljskim nasiljem
  • Obiteljsko je nasilje neprihvatljivo i mora se zaustaviti
  • Obiteljsko nasilje je izraz zlouporabe moći u nastojanju da se kontrolira druga osoba
  • Nasilno ponašanje je naučeno i izabrano ponašanje
  • Nasilno se ponašanje može promijeniti
 • CAP
 • CAP (čit. kap; akronim od Child Assault Prevention) program je primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe. CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.

  Ciljevi:

  • Smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kvalitetnim informiranjem i poučavanjem učinkovitim prevencijskim strategijama;
  • Potaknuti lokalnu zajednicu da sprječavanje nasilja među ljudima, a posebno zlostavljanja djece, prepozna kao svoj važan cilj i nastojanje;
  • Potaknuti obrazovne institucije na sustavan pristup prevenciji zlostavljanja djece.
  CAP program ima nekoliko varijanti (kurikuluma) koje su namijenjene djeci različite dobi i potreba. Sve one koriste troslojni pristup edukacije o prevenciji:
  • obuka osoblja škola/ vrtića
  • obuka roditelja
  • obuka djece.

  Ključne strategije uključuju: zalaganje za sebe, podršku vršnjaka, učinkovitu komunikaciju i traženje pomoći. Svi CAP-ovi programi polaze od stajališta da napad

  Gdje se provodi:
  U osnovnim školama Grada Dubrovnika (Lapad, Mokošica, M. Getaldića i I. Gundulića) CAP se provodi kontinuirano od 2000. godine uz stalnu podršku Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

  U školskoj godini 2004/2005 i 2005/2006 CAP se provodio u OŠ S. Radića, OŠ Don M. Pavlinovića, OŠ Kula Norinska, OŠ Otrići i OŠ Opuzen, te u OŠ Župa Dubrovačka i OŠ Cavtat, uz podršku Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb DNŽ. Šk.godine 2012/2013 provođenje CAP-a podržano je od DNŽ u jednoj od županijskih škola.

  Edukacije
  U svibnju 2012.održana je edukacija za predškolski CAP za 40 odgajatelja i stručnih djelatnika Dječjih vrtića Dubrovnik uz podršku Grada Dubrovnika. Početak provođenja s predškolcima u Dječjim vrtićima Dubrovnik planira se na proljeće 2013.

Feniks, udruga za zaštitu djece, mladih i obitelji; Bunićeva poljana 5/II, Dubrovnik