Djelatnosti Čime se bavimo

 • otkrivanje i prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece i mladih;
 • pomaganje zlostavljanoj i zanemarenoj djeci;
 • pružanje stručne pomoći članovima obitelji zlostavljanje i zanemarene djece;
 • savjetovalište za mlade, brak i obitelj;
 • provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji;
 • posredovanje prilikom rastave braka;
 • preventivni programi za djecu, mlade i obitelj;
 • obiteljska medijacija;
 • osnivanje, organizacija i sudjelovanje u radu sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji;
 • izdavanje tiskanih djela iz djelatnosti udruge;
 • poticanje i osposobljavanje članova za izobrazbu;
 • sudjelovanje u zajedničkim programima s drugim udrugama i organizacijama;
 • organiziranje stručnih skupova, javnih tribina, seminara, predavanja, izložbi u svrhu promicanja nenasilnog načina rješavanja sukoba;
 • suradnja sa znanstvenim institucijama, državnim tijelima i drugim organizacijama i tijelima lokalne samouprave, drugim udrugama i osobama čija je djelatnost zaštita djece i mladih i članova obitelji žrtava nasilja u obitelji.

Feniks, udruga za zaštitu djece, mladih i obitelji; Bunićeva poljana 5/II, Dubrovnik